Joan Torrent-Sellens

Biografia

Joan Torrent-Sellens es profesor de Economia en la Universitat Oberta de Catalunya.