Alfons Aragoneses

Biografia

Alfons Aragoneses és professor d’Història del Dret a la Universitat Pompeu Fabra i investigador de l’Institut Max Planck de Frankfurt. Ha publicat diversos articles sobre el dret en el franquisme i sobre memòria i dret.