Ariadna Solé Arraràs

Biografia

Doctora en Antropologia Social per la UB. Actualment és professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica a l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. Ha treballat com a investigadora en diverses recerques sobre l’islam a Catalunya.

  • Present i futur de l’islam a Catalunya

    El futur de l’islam a Catalunya no pot ser altre que el de la normalització respecte a altres tradicions religioses presents al país, de forma que totes les expressions de consciència puguin coexistir rebent un tracte equitatiu des de l’administració.