Asunción Lera St Clair

Biografia

Investigadora sènior en digitalització per a la sostenibilitat a DNV GL. Assessora sènior del Barcelona Supercomputing Centre-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) i membre del Consell de la Missió per a l’Adaptació al Canvi Climàtic i Transformació Social de la Comissió Europea, Horitzó Europa. Ambaixadora de Barcelona Alumni a Noruega.

  • Una agenda integral per a l’acció climàtica

    El reduccionisme, la tendència a la simplificació o les tendències mecanicistes creen punts cecs que no permeten comprendre el canvi climàtic en la seva globalitat, com un risc sistèmic que requereix no només una visió transdisciplinària sinó també un debat obert i democràtic.