Carles Camí

Biografia

L’any 2000 es nomenat President de l’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament i tres anys més tard President de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.
Des de la Presidència d’aquestes entitats, tutela i assessora als centres associats sobre relleu generacional, gestió dels centres, etc.