Cristina Adroher
Anna García-Altés

Biografia

Cristina Adroher (@cris_adroher)

Economista de la salut i llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Actualment treballa a la Direcció de Planificació de l’Hospital Sant Joan de Déu, prèviament al Servei Català de la Salut i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Interessada en les polítiques sanitàries i convençuda que, al món de la salut, la gestió també importa.

Anna García-Altés (@annagaal)
Economista i doctora en Medicina i Cirurgia. Treballa a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. És la vicepresidenta de l’Expert Panel on effective ways of investing in health de la Comissió Europea. Li interessa fer arribar el coneixement a la presa de decisions en política sanitària.

  • Crisi econòmica, desigualtats en salut

    La crisi provocada per la COVID-19 ha demostrat que, a part de la genètica, els condicionants socials són un element clau per a la salut. El nivell socioeconòmic, l’accés a una bona educació o la possibilitat de tenir un ordinador a casa són factors que repercuteixen en el benestar de les persones.