Daniel Calleja Crespo

Biografia

Director General de Medi Ambient a la Comissió Europea. La seva vinculació amb les institucions europees va començar el 1986 i ha exercit funcions diverses i ostentat càrrecs d’alta responsabilitat.

  • El Pacte Verd Europeu

    El Pacte Verd és la resposta d'Europa no només a aquests reptes climàtics i mediambientals, sinó també als reptes socials que aquests comporten.