Daniel López Gómez

Biografia

Professor associat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i investigador del grup CareNet de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Investigador principal del primer estudi del moviment del cohabitatge sènior a Espanya (MOVICOMA)

  • El cohousing sènior com a alternativa

    Per a aquests grups la idea és envellir a casa però per fer-ho cal sortir de casa i construir-ne una altra més ben adaptada físicament i socialment a allò que vindrà.