Diego Valero

Biografia

President del Grup Novaster. Professor de la Universitat de Barcelona i Director Acadèmic del LSE-Global Pensions Programme.