Elena Costas Pérez

Biografia

Doctora en Economia, és sòcia fundadora de KSNET. Ha treballat com investigadora a la UAB i al Banc Interamericà de Desenvolupament i com analista de polítiques a la OCDE. És editora de Politikon.

  • La guerra pel talent públic

    L’obsolescència dels mètodes per captar talent (les oposicions), el clientelisme i el fort envelliment del cos funcionarial del país dificulten l’atracció de talent a l’administració pública. Per revertir això, cal experimentar i innovar, però la mentalitat immobilista i aprensiva al canvi de l’administració costarà de canviar.