Eva Garcia Chueca

Biografia

És investigadora sènior del programa Ciutats Globals del CIDOB. Doctora en Postcolonialismes i Ciutadania Global per la Universitat de Coïmbra (Portugal). Les seves principals àrees de recerca són el dret a la ciutat, les polítiques públiques, els governs locals, els estudis postcolonials, l’emancipació social, l’art urbà i els moviments socials urbans.

  • Creixent malestar urbà i protestes socials al 2021

    El món el 2021 oferirà un escenari de reconstrucció que hauria de permetre revisar polítiques per tal de sortir de la crisi de la COVID-19 dotats de major resiliència col·lectiva. I, mentre les demandes socials s’articulen de forma diversa, les institucions hauran de calibrar bé les necessitats dels diferents col·lectius per tal de prioritzar la construcció del bé comú. De la mateixa manera, serà cabdal vetllar perquè les veus d’aquells col·lectius o grups d’individus que no sempre tenen condicions per a organitzar-se políticament (persones sense llar, migrants -especialment les dones-, venedors de l’economia informal, persones amb feines precaritzades...) siguin tingudes en compte en la definició de les polítiques post-pandèmia.