Ismael Palacín

Biografia

Director de la Fundació Jaume Bofill. Ha estat involucrat en diferents espais de vertebració de les entitats i les polítiques socials. Ha creat i dirigit programes dirigits a col·lectius amb necessitats d’inclusió social, en els camps del treball comunitari, l’èxit escolar, els serveis a nens i famílies, l’orientació i inserció laboral de joves.

  • Vuit lliçons sobre educació

    Necessitem una nova administració que lideri els canvis i aporti les capacitats que els centres necessiten tant per abordar una crisi de salut com les transformacions i reptes educatius del nostre segle.