Jordi Nieva Fenoll

Biografia

Catedràtic de Dret Processal i Doctor Honoris Causa per diverses universitat. És autor d’una obra acadèmica extensa i prestigiosa. El seu últim llibre, Inteligencia artificial y proceso judicial, s’acaba de traduir a l’italià.

  • Procés judicial i perspectiva de gènere

    Una bona recomanació sobre la via mediàtica és no anar més enllà del que declaren els jutges una vegada que han decidit, sempre i quan no s’observi una irregularitat evident en el procés.