Josep M. Vilalta

Biografia

Secretari Executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i Director de la Global University Network for Innovation (GUNi). Especialista en gestió pública, política educativa i universitària i gestió de la recerca. El seu web és www.josepmvilalta.com

  • La força del talent híbrid

    El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa potent i certament visionària que pretén connectar la formació, la recerca i la innovació i fer-les arribar a les empreses i institucions.