Maria Teresa Nascimento

Biografia

Psiquiatra infanto-juvenil del Parc de Salut Mar de Barcelona.

  • Un treball en equip

    La pandèmia ha tingut un impacte innegable en la salut mental dels més joves. Aquesta situació ha posat de manifest la necessitat de parlar profundament de les malalties mentals, i entendre que per donar una resposta adequada cal una acció coordinada entre els centres comunitaris i una comunicació familiar fluida.