Mario Ríos Fernández

Biografia

Membre del Consell Rector del CEO i col·labora amb Agenda Pública en anàlisis sobre política catalana, espanyola i comportament electoral

  • El fet que la politica catalana hagi girat en torn de la qüestió nacional durant tant temps ens deixa una societat dividida davant el futur de Catalunya

    L’esquerdament catalanista