Marta Galceran Vercher

Biografia

Coordinadora del congrés de l’Smart City Expo World Congress. Consultora sènior a Anteverti i investigadora en relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra.

  • Les ciutats del demà?

    Una ciutat intel·ligent és la que aprofita tota la potencialitat de les noves tecnologies.