Mireia Peris Ferrando

Biografia

Arquitecta urbanista (ETSAV-UPV, 2015). Des del 2016, forma part del Servei de la redacció del Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on ha participat en el desenvolupament de les propostes vinculades als assentaments urbans, i ha coordinat el procés de participació ciutadana de l’Avanç del Pla. Actualment, és vocal a la Junta de l’SCOT (Societat Catalana d’Ordenació del Territori).

  • (Re)fer ciutat en temps de crisi

    El PDU metropolità va néixer amb el canvi de paradigma de la planificació urbana sorgit arran de la crisi del 2008, i ha començat a enfilar la fase de redacció més decisiva amb l’inici de la pandèmia. Potser totes dues crisis formen part d’una mateixa tensió que no és conjuntural sinó cíclica. Per tant, atès que la planificació urbanística es planteja a llarg termini —l'horitzó del Pla és el 2050—, ha d’incorporar necessàriament elements d’incertesa.