Andreu Domingo

Biografia

Andreu Domingo es subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics y autor de Demografía zombi. Resilientes y redundantes en la utopia neoliberal del siglo XXI (2018)