Aliances de coneixement. Aliances de valor

És doctora en Enginyeria Industrial i Vicerectora de docència i estudiantat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També treballa com a professora i investigadora a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC (ESEIAAT-UPC).

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) és un centre d’excel·lència i de reconegut prestigi que lidera la investigació i la transferència de coneixement al nostre país. És un model que ha estat i és capaç de posar al servei de la societat tot el seu potencial, no només de computació, sinó també i, sobretot, el dels seus investigadors i el de les seves investigadores. El BSC-CNS fa allò que tantes vegades demanem i exigim als nostres governs: retenir i captar el talent. Alguns dels i de les millors investigadors del país, troben al BSC-CNS l’oportunitat de quedar-se per desenvolupar la seva tasca professional i investigadora, i poder així retornar, amb escreix, la inversió que el país ha fet en la seva formació.

I aquí comença a girar la roda. És el talent de les persones que hi treballen, el que fa que es creïn més oportunitats, i que aquestes generin més recursos que es tradueixen en més coneixement, que, alhora, aporta més prestigi i que atreu encara més talent perquè la roda segueixi girant. Sens dubte, és un exemple d’èxit que hauria de ser model pel desenvolupament econòmic del nostre país.

Aquesta és una altra de les claus de l’èxit del BSC-CNS: les aliances que construeix, no només amb les universitats, sinó també amb el teixit productiu, empresarial i institucional. Aquestes aliances són fonamentals perquè la recerca, i en especial, els seus resultats, s’han de compartir

L’efecte dinamitzador de l’economia del BSC-CNS és evident. Parlo de la bona economia, de la que aporta valor, l’economia del coneixement. El BSC-CNS, juntament amb les universitats, són capdavanters en la captació de fons competitius per a la recerca. El BSC-CNS és la sisena institució en captació de recursos dels fons europeus per a la recerca, rànquing que lidera la Universitat Politècnica de Catalunya, universitat que també forma part del patronat del BSC-CNS.  El lligam amb les universitats és estret, el BSC-CNS col·labora, entre d’altres, en la formació dels doctorands o oferint als i a les estudiants la possibilitat de fer pràctiques perquè s’iniciïn en el món de la recerca. En definitiva, el BSC-CNS fa millor la universitat i la universitat fa millor el BSC-CNS. Aquestes són les aliances que aporten valor.

>Aquesta és una altra de les claus de l’èxit del BSC-CNS: les aliances que construeix, no només amb les universitats, sinó també amb el teixit productiu, empresarial i institucional. Aquestes aliances són fonamentals perquè la recerca, i en especial, els seus resultats, s’han de compartir. Aquests es comparteixen amb la resta de comunitat científica mitjançant els articles publicats a revistes especialitzades o en congressos, però també, i sobretot, compartint els projectes amb empreses i institucions. Elles seran les responsables d’implantar els resultats obtinguts per aportar solucions que arribin a la gent. Si no hi ha transferència del coneixement generat, aleshores, aquest perd valor.

Fins a deu spin-offs s’han creat a partir del BSC-CNS en els últims cinc anys, fent així d’incubadora i impulsora de noves iniciatives. Aquestes empreses joves creen ocupació d’alta qualificació, creen valor i noves oportunitats. La xarxa que el BSC-CNS ha establert amb universitats, empreses i institucions enforteix l’aliança del coneixement. Una aliança de valor capaç de generar solucions  que es deriven dels múltiples projectes i col·laboracions.

Traslladar el coneixement a la societat, que aquest sigui útil i acostar la recerca a les persones, no és tasca fàcil. És important que la ciutadania la conegui, que se’n parli i que se’n parli bé. Quan la UE va escollir la candidatura del BSC-CNS per finançar un dels tres nous  Supercomputadors, el Marenostrum 5,  tots els mitjans de comunicació, se’n van fer ressò. Sens dubte, aquesta gran notícia, ha contribuït a consolidar el paper de Barcelona i Catalunya com a líder de l’activitat investigadora en la supercomputació.

En el cas del BSC-CNS, els resultats són clars. Els últims exemples els trobem en les aportacions i col·laboracions en projectes relacionats amb la COVID 19. Un dels projectes ha desenvolupat una eina  per visualitzar la relació entre els casos de COVID i la mobilitat dels ciutadans

Per últim i més important, voldria destacar l’impacte que el BSC-CNS té en la societat, en les persones. Sovint la recerca és quelcom allunyat de les persones perquè els resultats no són immediats, perquè la recerca necessita temps, perquè els resultats no sempre són els esperats. És així, la recerca és incerta, i es treballa buscant un resultat que no sempre es produeix. Però quan la recerca aconsegueix tenir impacte sobre la vida de les persones, aleshores, la recerca pren encara més sentit.

En el cas del BSC-CNS, els resultats són clars. Els últims exemples els trobem en les aportacions i col·laboracions en projectes relacionats amb la COVID 19. Un dels projectes ha desenvolupat una eina  per visualitzar la relació entre els casos de COVID i la mobilitat dels ciutadans. Aquesta eina pot predir l’evolució de l’epidèmia, anticipar-se a nous brots i ajudar a la presa de decisions per aplicar mesures de contenció més selectives. També col·laboren amb l’Hospital Clínic utilitzant la intel·ligència artificial per predir l’evolució dels malalts de COVID.

El BSC-CNS és recerca que atreu talent, recerca que crea i transfereix coneixement, recerca que crea oportunitats, recerca que crea xarxa, recerca que crea valor per al país, per a les empreses, per a la societat i, el més important, per a les persones

Aquests serien els últims exemples, però no els únics. Aplicar la intel·ligència artificial per ajudar en el diagnòstic i pronòstic del càncer o simulacions a nivell cel·lular per una medicina personalitzada europea són dos exemples més en l’àmbit de la salut. I encara més projectes d’investigació sobre energies renovables, contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, bioinformàtica i intel·ligència artificial per generar nous biomaterials… Però també projectes d’àmbit social, com les implicacions ètiques  o les conseqüències del biaix de gènere en la intel·ligència artificial.

Així el BSC-CNS es converteix en referent i model per altres centres de recerca i els seus investigadors en referents i models per a futures generacions, nois i noies que seran el nou talent que continuarà fent girar la roda del coneixement. En definitiva, el BSC-CNS és recerca que atreu talent, recerca que crea i transfereix coneixement, recerca que crea oportunitats, recerca que crea xarxa, recerca que crea valor per al país, per a les empreses, per a la societat i, el més important, per a les persones.

T'ha agradat aquest artícle? Comparteix-lo