Núria Garrido

Biografia

És doctora en Enginyeria Industrial i Vicerectora de docència i estudiantat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També treballa com a professora i investigadora a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC (ESEIAAT-UPC).

  • Aliances de coneixement. Aliances de valor

    Si algun efecte positiu deixarà aquesta pandèmia és la convicció profunda i generalitzada que la recerca i la tecnologia són imprescindibles per protegir-nos, per avançar, per trobar solucions als reptes als quals ens enfrontem com a societat, sigui en forma de virus, de canvi climàtic o de crisi econòmica i social.