Anna Ayuso

Biografia

És investigadora sènior per a Amèrica Llatina del CIDOB des de 2002, prèviament coordinadora de l’àrea de cooperació internacional (1996-2002). Professora associada de Dret Internacional Públic a l’IBEI des de 1998.

  • Ànima i batec llatinoamericà

    La Barcelona del segle XXI és una ciutat oberta i plural amb una hibridació cultural que, malgrat no ser sempre ben entesa per alguns sectors, l’enriqueix i dinamitza econòmicament. Barcelona és, sense dubte, una ciutat amb un ànima americana.