Anna Gener

Biografia

CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona. Participa activament a diverses organitzacions: membre de la Comissió Executiva de Barcelona Global, vocal consultora de la Cambra de Comerç de Barcelona, membre de l’UPF Barcelona School of Management International Advisory Council, Patrona de la Fundació Museu Picasso i membre del Comitè Editorial d’El Periódico de Catalunya.

  • La responsabilitat de les empreses

    Si s’assumeix que les empreses tenen una responsabilitat important amb la societat, part del seu compromís és transferir el coneixement que generen.