Belén Barreiro

Biografia

Científica social. Va dirigir el Centro de Investigaciones Sociológicas i és CEO de l’empresa 40Db. Ha publicat La sociedad que seremos. Digitales, analógicos, acomodados y empobrecidos

  • Entre les grans prioritats de la generació mil·lennial no formen part tenir una casa en propietat, ni fer una carrera exitosa, ni ser ric

    El futur dels joves