Carles Rua

Biografia

Cap de projectes estratègic i innovació al Port de Barcelona i director del master en executive en Supply Chain Management de la UPC.

  • Què fa del port de Barcelona el Port de Barcelona?

    El Port de Barcelona ha aprovat el IV Pla Estratègic, que posa la mirada sobre la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica del futur més immediat. També, però, analitza aquells factors que fan del Port una àrea d’influència de la Mediterrània: infraestructures, concentració d’operativa logística, diversificació de l’oferta i atenció al client.