Cristina Ares

Biografia

És professora de Ciència Política a la Universida de de Santiagode Compostela. Ha publicat diversos articles, capítols i llibres sobre temes relacionats amb la governança multinivell de la UE

  • La UE ha estat des dels orígens, en la lletra dels tractats i en la pràctica política i social, una unió 
de pobles regida per la idea d’unitat en la diversitat

    Quina sobirania?