Dèlia Escarmís

Biografia

Psicòloga i Coordinadora del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sants Montjuïc. Fundació Hospital Sant Pere Claver.

  • Ara toca salut mental per infants i joves

    La pandèmia ha posat de relleu l’impacte de la salut mental en els més joves, que són més vulnerables a l’augment de factors estressants i la reducció dels protectors. Per fer-hi front, cal una prevenció i detecció precoç i la voluntat de reforçar els programes específics de tractament.