Eduard Soler i Lecha

Biografia

És investigador sènior del CIDOB i coordinador de l’àrea de geopolítica global i seguretat. És politòleg i doctor en Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves àrees de treball inclouen les dinàmiques de cooperació i conflicte al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i l’anàlisi prospectiva. És l’editor de l’informe “El món el 2021: deu temes que marcaran l’agenda global” i des del 2016 ha coordinat l’exercici anual de prospectiva del CIDOB.

  • Geopolítica de la pandèmia i de la recuperació

    La geopolítica parteix de la premissa que la geografia condiciona la política. Quan es parla de geopolítica se sol posar el focus en la rivalitat entre potències, els espais d’influència o el control d’infraestructures estratègiques. Tanmateix, també hi ha una altra geopolítica, la cooperativa, que es manifesta quan la geografia afavoreix respostes conjuntes, l’intercanvi d’informació i la construcció d’institucions. La pandèmia ha estat un fenomen de tal magnitud que ens obliga a revisar les visions geopolítiques preexistents, preguntant-nos si la geografia segueix sent un factor clau, si les formes de governar el sistema internacional han d’actualitzar-se i si els processos de recuperació post-pandèmica alteraran les dinàmiques de cooperació, competició i conflicte.

  • Capital de la Mediterrània?

    Perquè parteix d’una posició privilegiada, l’estratègia guanyadora de Barcelona passa per sumar esforços i construir una mediterrània en xarxa en les que, de forma natural, serà un dels nusos més potents.