Helena Cruz Gallach

Biografia

Helena Cruz Gallach és doctora en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Urban Management per l’Erasmus Universiteit de Rotterdam. És sòcia del despatx d’urbanisme Territorisxlm i és investigadora de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB.

  • La segregació urbana: com fer-hi front?

    Des del 2008 la segregació urbana s’ha convertit en un problema estructural a la regió metropolitana de Barcelona. Per fer-hi front, calen polítiques urbanes supramunicipals que ataquin a les causes d’aquest fenomen que va més enllà de l’escala local.