Ignacio Molina

Biografia

Ignacio Molina és professor a la Universidad Autónoma de Madrid i investigador del Real Instituto Elcano. És coeditor d’Anatomía del procés.

  • La nova pedra filosofal

    La intel·ligència artificial (IA) serà la base del creixement econòmic a llarg termini. Tot i això, el seu ús a través dels smartphones i el lucratiu negoci de les dades sense cap control amenacen l'ordre democràtic respectuós amb les persones. La UE va començar a regular-ho el 2018 i el repte de cara al futur serà transformar la IA en una eina que promogui una economia sostenible, distributiva i justa.

  • Idea seductora

    La trampa del Brexit