Ignacio Molina

Biografia

Ignacio Molina és professor a la Universidad Autónoma de Madrid i investigador del Real Instituto Elcano. És coeditor d’Anatomía del procés.