Joan Vegué

Biografia

És Director Mèdic de CPB Serveis Salut Mental i President del Consell Assessor de Salut Mental i Addicions del Departament de Salut.

  • Pot ser la pandèmia una oportunitat per a la salut mental?

    La pandèmia COVID19 ha impactat de manera profunda en la nostra societat. Les repercussions psicològiques i psicopatològiques d’aquesta crisi sense precedents, comporten una reordenació de l’atenció a la salut mental per tal de fer-la més accessible, més efectiva i més curosa del benestar emocional.