Kristian Herbolzheimer

Biografia

És director de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida. També és analista de processos de pau, expert en la gestió del postconflicte i en el paper de la societat en les transicions. Ha assessorat i dóna suport en els processo de pau de Filipines, el País Basc i Colòmbia.

  • Com gestionar la polarització a Catalunya

    Malgrat la importància de les emocions en la vida social i política, sabem molt poc sobre com gestionem les emocions en temps polaritzats. L’ICIP ha volgut emplenar aquest buit dissenyant una enquesta que ens aporti dades relacionades amb la convivència i les dinàmiques de polarització emocional.

  • La gestió del desacord

    Els conflictes d’autodeterminació són especialment difícils de tractar donat que les postures en disputa qüestionen la identitat, l’essència de les parts en disputa.