Miquel Puig

Biografia

Economista. Va ser professor de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona; va ocupar ser Director General d’Indústria i Comissionat per a la Societat de la Informació a la Generalitat de Catalunya; va ser director general d’una empresa d’infraestructures aeroportuàries; actualment és el director general d’un consorci de serveis universitaris. Ha publicat diversos llibres sobre economia catalana i col·labora habitualment en mitjans de comunicació.

  • L’última oportunitat

    La implicació de la Unió Europea en la reactivació econòmica dels estats membres obre una porta a repensar les economies del sud d’Europa, tradicionalment basades en el turisme. Apostar per una política industrial en els sectors de l’automoció i agroalimentari en el cas d’Espanya és, ara mateix, més necessari que mai. Tot depèn, però, de la nostra classe política.