Oriol Farrés

Biografia

Assistent de temes asiàtics del CIDOB, on és un dels co-coordinadors de l’Anuari Internacional. Els seus principals temes d’interès són la política comparada i l’anàlisi de conflictes.

  • Japó com a laboratori

    Les categories que reflecteixin el rejoveniment de la salut i l’activitat dels més grans condueixen al debat sobre el retard de l’edat de jubilació.