Oscar Martínez

Biografia

Doctor en Educació i Societat, educador social i psicopedagog. Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), membre de la Junta de govern del CEESC i consultor a la UOC. Acaba de publicar Habitar recursos residenciales. Trabajar donde el otro está viviendo.

  • Continuarem aplaudint després de poder sortir de casa

    Aquestes setmanes hem vist clarament com els pilars socials més bàsics han trontollat perquè en realitat ja estaven al límit. Potser és que no vivíem en un Estat del Benestar tant desenvolupat com el que ens havíem fet creure.