Sebastián Martín

Biografia

Sebastián Martín és professor d’Història del Dret i de les Institucions a la Universitat de Sevilla. Acaba de coeditar Fraude o esperanza: 40 años de Constitución