#4
Nova revolució industrial

22 oct. 2018
Editorial
L’acceleració dels canvis que imposa l’anomenada Quarta Revolució Industrial dificulta, pels qui no en som especialistes, prendre consciència de la realitat on vivim i la civilització cap a on avancem. Sabem, tanmateix, que aquesta Revolució es consolida, allunyant-nos d’un món d’ahir que no tornarà. El risc de no quedar- nos al marge d’aquest procés de transformació integral ens converteix en presoners d’una visió obsoleta de la societat i de l’economia, de la producció, el consum i el mercat laboral. La pregunta, en conseqüència, sembla òbvia: estem ben preparats per afrontar en bones condicions la segona onada digital? Fa pocs dies l’Acadèmia Sueca va premiar dos macroeconomistes fent convergir una idea ambiciosa: el creixement econòmic ha de fer compatible sostenibilitat i innovació. I sense inversió en innovació, com ha estudiat el Nobel Paul M. Romer, el creixement econòmic de les nacions difícilment prosperarà.