Oportunitat empresarial

Expert en Transformació Digital i Innovació. Professor Associat UPF i ESADE.

Assistim a una revolució digital de la mà de noves tecnologies (la IA, el Big Data, la Analítica de Dades o el Cloud o altres). Els efectes d’aquesta revolució en la nostra vida són evidents. Però també ho són al món empresarial (transformació digital) i els nous models de negoci, al món més industrial (industria 4.0, robotització…) o el de la interconnexió de les coses (IoT, vehicle connectat…). Està passant a l’espai de les nostres ciutats i viles, allà on es desenvolupa la nostra vida, la nostra interacció social i empresarial, comercial i administrativa, cultural i d’oci.

Per aquest motiu, quan parlem de ciutats des d’una perspectiva de millora, de creixement, de qualitat, hem de parlar de ciutats de futur, competitives, conduïdes per aquesta revolució digital. I és aquí on situem el que anomenem “ciutats intel·ligents”, expressió que agrupa el pervindre de les nostres ciutats des d’una perspectiva estratègica i operativa. I que ho fa de la mà de la interacció de les tecnologies digitals i de l’ús que en fan les persones, les empreses i les coses (si em permeteu) en la seva vida diària.

La nostra realitat és aquesta i impacta en tots els àmbits d’una ciutat i de les persones: educació, salut, seguretat, mobilitat, vivenda, empresa, infraestructures, energia, benestar, medi ambient, turisme, oci, cultura… Avui ja és una realitat i obre la porta a una veritable transformació i redefinició de les ciutats. Com serà l’educació o les infraestructures? Quines implicacions tindrà als serveis de salut o i benestar? Amb la mobilitat, la planificació, la sostenibilitat, els espais de treball, les empreses, els perfils laborals…?

Les principals empreses catalanes i el volum de negoci principal estan concentrats a sectors clau, però amb solucions encara poc disruptives. Imagineu si hi suméssim les tecnologies digitals.

Així entrem en un futur ple de reptes i oportunitats per les nostres ciutats. Un futur en el qual, sí o sí, ens cal gestionar per crear oportunitats pels ciutadans i les seves empreses i per competir en un “mercat global de ciutats”.

Volum econòmic

En aquest marc, situant-nos ja al camp empresarial, s’afirma que el negoci entorn de les Ciutats intel·ligents es situarà en més de 225.000M de $ cap al 2025. Quina oportunitat per a les nostres empreses! I no partim de zero. A casa nostra, segons l’últim estudi del sector fet per ACCIÓ (any 2015), ja hi tenim més de 270 empreses relacionades, amb una facturació entorn dels 7.000M de € i més de 116.000 empleats. Per altra banda tenim ja ciutats de referència global en aquest àmbit, com Barcelona, però també ho són moltes de les nostres ciutats mitjanes. Comptem també amb un ecosistema on destaquen multinacionals amb inversions importants, universitats i escoles de negocis, laboratoris públics. O la pròpia Smart City Expo & Congress, un esdeveniment de referència mundial.

Tenim una bona base, però som just a l’inici. L’oportunitat pel teixit empresarial català és, doncs, immensa. Si avui ja representa quasi un 3% del PIB català, paga la pena idenitificar quines són avui les oportunitats i ho seran en un futur proper.

Les principals empreses i el volum de negoci principal estan avui concentrats a sectors clau de les ciutats com la mobilitat, la il·luminació o la gestió dels residus. Però bàsicament hi estan des de la perspectiva més tradicional o amb solucions encara poc disruptives. Imagineu si hi suméssim noves solucions o les tecnologies digitals que esmentàvem abans. La mobilitat intel·ligent, l’eficiència energètica que va més enllà de la il·luminació o la gestió de residus des d’una perspectiva no només d’eficiència amb la aplicació de la tecnologia, sinó de sostenibilitat o economia circular.

Sectors de creixement

En el camp de la salut i la gestió del benestar de les persones. Més enllà del que s’anomena ehealth, podem trobar nous camps de negoci en la gestió dels serveis socials o de l’atenció a la gent gran o amb impacte en la millora de la qualitat de vida però també en l’eficiència dels serveis públics. L’exemple del projecte Vincles –guanyador del premi Bloomberg per part de Barcelona– ho demostra, fomentant, en base a l’aplicació de tecnologies digitals, el treball en xarxa i l’atenció en xarxa a persones grans que viuen soles.

Pensem en la gestió de l’espai públic. La definició de nous equipaments on les tecnologies digitals poden aportar nous usos i noves eficiències. La planificació urbana de la mà de nous fenòmens com l’automòbil (per extensió bus, camions i altres sistemes de transport urbà) autònom i connectat. L’aportació que poden fer els drons des de totes les perspectives, no només a nivell de gestió pública de l’espai, sinó també noves modalitats per exemple de transport de mercaderies o persones. I sense oblidar el teletreball, per exemple, i el seu impacte en espai o en la mobilitat, i un llarg etc.

També tenen camp per córrer el sector de la seguretat, de les emergències o de la pròpia resiliència de les ciutats. Exemples com els que hem vist a la Xina amb el reconeixement facial (més enllà de la polèmica sobre la privadesa), poden ser una millora per a la seguretat en una ciutat. De  la mateixa manera que poden ser-ho sistemes integrats de seguretat amb capacitat de respostes eficients a incidències o emergències.

En l’àmbit de la gestió pública, es poden introduir elements com les plataformes de gestió integrada de les ciutats: podrem creuar les dades de milions de sensors (fins i tot dels propis ciutadans com a tals), amb la millora de les decisions o la capacitat de generar escenaris de predicció o modelització i planificació. Alhora podem parlar de la pròpia eficiència del sector públic o els camps de l’open data i les oportunitats de negoci que pot generar per a les nostres empreses.

I en el camp del turisme, que és tant important a casa nostra, aquestes tecnologies digitals poden vincular-se al camp experiencial i a la gestió eficient de l’estada o en noves formes d’oci i cultura. I etc. etc.

Xarxa de ciutats

El nostre teixit empresarial té un ventall immens d’oportunitats de negoci. I tenim la sort que el nostre és un territori articulat al voltant d’un sistema de ciutats i metropolità que és dels més dinàmics d’Europa. Això pot ajudar a les nostres empreses perquè puguin ser més competitives i obrir noves oportunitats de negoci. Perquè aquesta xarxa de ciutats al nostre país és, de facto, un veritable laboratori (living lab) pel nostre teixit empresarial, que permet introduir elements de compra pública innovadora i després, ja provats, poden permetre conquerir mercats externs exportant aquestes solucions.

Mitjançant les tecnologies digitals, les nostres ciutats tenen la capacitat i l’oportunitat de crear un futur millor. Tenim un teixit empresarial potent que ho pot fer ja realitat.  Seguim avançant, doncs, cap a un país de ciutats intel·ligents.

T'ha agradat aquest artícle? Comparteix-lo