Astrid Barrio

Biografia

Professora de Ciència Política a la Universitat de Valencia. Doctora en Ciència Política (UAB) y DEA de Etudes Politiques (Sciences-Po). El seu àmbit d’investigació són els partits polítics, la política espanyola i catalana i el nacionalisme. És col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació. La seva producció es pot consultar a: uv.academia.edu/AstridBarrio

 • Atraure talent a les administracions públiques: un problema no, dos

  Més enllà de la captació del talent extern, el gran repte de l’administració pública és promoure el propi talent i allunyar-ne el clientelisme i la lògica política que impregna els òrgans directius.

 • La guerra pel talent públic

  L’obsolescència dels mètodes per captar talent (les oposicions), el clientelisme i el fort envelliment del cos funcionarial del país dificulten l’atracció de talent a l’administració pública. Per revertir això, cal experimentar i innovar, però la mentalitat immobilista i aprensiva al canvi de l’administració costarà de canviar.

 • El lloc on s’amaga la memòria

  Es podria iniciar una fructífera col·laboració entre la Biblioteca Nacional d’Espanya i la Biblioteca de Catalunya i construir aquell lloc comú des del qual accedir al nostre patrimoni compartit.

 • Operació de reversió

  El cas de l'Institut Pau Claris és el d'un compromís dels seus actors amb el seu entorn immediat i amb la funció pública de la institució escolar.

 • Si el món s’ha transformat i vivim en una societat del coneixement, la manera de fer política ha d’ajustar-se a les noves coordenades.

  Governar la pluriarquia