#5
Pacte demogràfic

05 nov. 2018
Editorial
Els països que perden benestar construeixen societats temorenques. Però, com constatem amb preocupació creixent, sobre la por no s’està edificant estabilitat ni prosperitat, sinó regressió democràtica i replegament identitari que troba en l’altre –sobretot el nouvingut– el boc expiatori per no afrontar els nostres problemes de fons. Abans que suscitar més por, per tant, convé coratge fonamentat en la reflexió per pensar la complexitat del present, entendre com serà la societat de demà i proposar polítiques de futur veritablement cohesives. És el tema que ens hem plantejat avui, focalitzant-nos en la qüestió demogràfica. No es racta solament de números. Demografia vol dir natalitat, família i immigració i, per tant, model de convivència i possibilitat de gaudir de benestar a mig i llarg termini. I per garantir un model viable cal elaborar un nou pacte generacional i cultural perquè no hi ha altra opció que saber-nos en una realitat que és intercultural o no serà.