#8
Partits a la UVI

14 des. 2018
Editorial
Fa anys que la política catalana, com a conseqüència de fenòmens entrecreuats i prou analitzats, està instal·lada en un període de metamorfosi constant. Avui sabem que el sistema de partits català de l’Estat de 1978 s’ha obert –és el tsunami, en l’expressió de J. B. Culla– i no sembla que a mitjà termini s’hagi d’acabar de recompondre. Venim d’un passat que no tornarà i les fórmules d’ahir ja no valdran per demà. Però aquesta transformació en marxa, que afecta el motor de l’acció política en la nostra democràcia parlamentària, no respon solament a la dinàmica interna del Procés. La Gran Recessió va posar la representació clàssica a la picota i la mecànica tradicional dels partits –els principals mitjancers entre l’estat i els ciutadans– s’encalla. Pensar les causes d’aquest canvi estructural, preveure’n les conseqüències per intervenir-hi i entendre quines poden ser les noves eines per fer política és allò que ens hem proposat aquí per reforçar la societat democràtica.