#23
Segregació escolar

14 oct. 2019
Editorial
Durant els darrers anys la segregació escolar ha augmentat a totes les grans ciutats europees. Aquest problema, massa vegades ocult, és una de les cares fosques que s’estan consolidant a les noves ciutats globals i afrontar-lo és un dels principals reptes que haurien de resoldre els polítics que tenen la cohesió social com a prioritat de la seva acció de govern. Però malgrat que el desafiament de la segregació ha arribat a la taula de les administracions (com evidencia el Pacte impulsat pel Síndic de Greuges), els especialistes constaten que el problema no s’està revertint: les decisions per corregir-ho són cares i es posposa la seva aplicació. El preu que es paga per aquesta manca de coratge és la possibilitat que determinades escoles, i amb elles determinats barris, puguin esdevenir guetos a ciutats invisibles. Considerem que pensar i actuar contra aquesta inèrcia és una de les millors vies per combatre la desigualtat des de l’arrel. És allò que hem demanat als col·laboradors d’aquest número. Amb el convenciment que la solució, en darrer terme, passa perquè la qualitat educativa sigui la mateixa a tots els centres del país.
 • Resoldre la segregació

  La veritable solució de la segregació és que les escoles siguin diferents, però equivalents en qualitat educativa.

  Caterina Calsamiglia
  Professora de l’Institut for Political Economy and Governance i investigadora del Programa ICREA. La seva línia de recerca principal és la tria de l’escola.
  @ccalsamig
 • Operació de reversió

  El cas de l'Institut Pau Claris és el d'un compromís dels seus actors amb el seu entorn immediat i amb la funció pública de la institució escolar.

  Oriol Pérez de Tudela
  Pare de l'Institut Pau Claris
 • Un Pacte contra la injustícia educativa

  La consolidació de la segregació escolar és una dinámica que demana un compromís polític per tal de poder-la revertir.

  Xavier Bonal
  Professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director del Grup de recerca "Globalització, educació i polítiques socials"
  @xavierbonal
 • L’escola concertada i l’atenció a la diversitat

  L’admissió d'alumnes en tots els centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya, també els concertats, es regeix per una mateixa pauta.

  Carles Camí
  L’any 2000 es nomenat President de l’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament i tres anys més tard President de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya. Des de la Presidència d’aquestes entitats, tutela i assessora als centres associats sobre relleu generacional, gestió dels centres, etc.
  @_Confederacio