Objectiu: un port neutre en emissions el 2050

Energy transition manager al Port de Barcelona, ​​està liderant el projecte d'electrificació del Port enfocat a la millora de la qualitat de l'aire. Enginyera Naval i Oceànica i màster de Desenvolupament Directiu- PMD® d'ESADE té una àmplia experiència professional en el sector naval i en el logístic portuari.

Estem en un moment crític, l’emergència climàtica és un fet amb el qual convivim. I el Port de Barcelona no només no és aliè a aquesta realitat sinó que està compromès fermament i treballa per formar part de la solució. La nostra aposta per la sostenibilitat és decidida i la transició energètica està a la base del nostre IV Pla Estratègic, aprovat recentment i amb dos grans objectius prioritaris per als propers anys: reduir a la meitat les nostres emissions el 2030 i convertir el Port de Barcelona en un port neutre en emissions de CO₂ el 2050.

La finalitat del Pla global d’electrificació és que els vaixells puguin connectar-se a la xarxa elèctrica un cop estan amarrats i es proveeixin d‘energia d’origen renovable, amb la qual cosa deixaran de cremar fuel i reduiran les seves emissions

Per aconseguir aquests objectius hem de treballar des de diferents àrees; si posem el focus en la millora de la qualitat de l’aire s’ha d’abordar el tema de les emissions de gasos contaminants generades pels vaixells durant la seva estada al port. I una peça clau per aconseguir-ho és el Pla d’Electrificació de Molls que des d’aquesta Autoritat Portuària estem promovent i que formarà part de la transformació energètica global que es produirà en el nostre port. La finalitat del Pla global d’electrificació és que els vaixells puguin connectar-se a la xarxa elèctrica un cop estan amarrats i es proveeixin d‘energia d’origen renovable, amb la qual cosa deixaran de cremar fuel i reduiran les seves emissions.

Una inversió de 90 MEUR

Després d’un estudi detallat de les tecnologies més innovadores disponibles, de la demanda a cobrir (nombre de vaixells, energia i potència), així com una profunda anàlisi econòmica  i mediambiental, des del Port de Barcelona hem dissenyat un full de ruta i un pla d’actuació per a l’electrificació dels nostres molls que en aquests moments preveu una inversió de 90 MEUR i pel qual es demanaran recursos al Fons Next Generation de la Unió Europea.

Preveiem iniciar l’electrificació en el període 2021- 2022, amb dos projectes pilot a les terminals de vaixells contenidors i de ferris, de manera que, el 2022, podrien connectar-se vaixells a ambdues terminals. Aquests pilots tindran com a objectiu fonamental obtenir informació real i útil basada en l’experiència, extreure’n conclusions relacionades amb la pròpia operativa, servir de referència en la posterior implantació i identificar necessitats de desenvolupament futur.

A partir d’aquestes dues fites, el projecte s’estendrà progressivament a la resta d’espais portuaris, amb el propòsit que el 2030 la majoria dels molls del Port de Barcelona estiguin electrificats.

Es tracta d’un projecte apassionant, que estem liderant des del nostre Port i que, sens dubte, ha de  comptar amb el compromís de la nostra Comunitat logística portuària i sobretot dels nostres armadors

És fonamental pel desenvolupament del projecte que s’aprovi la posició sol·licitada, el maig de 2019, a la subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica de España (REE), per tenir la potència necessària i poder desenvolupar una xarxa de mitja tensió dins del port que permeti abastir la demanda elèctrica prevista per part dels vaixells.

Creiem que un projecte com aquest només pot funcionar en un entorn global buscant sinèrgies i vies de col·laboració. Així el Port de Barcelona lidera el grup d’OPS (On Shore Power Supply) dins del Programa d’Acció Climàtica Portuària Mundial (WPCAP), aliança impulsada per alguns dels principals ports mundials (Rotterdam, Hamburg, Los Angeles, Montreal, etc.) i en la qual una de les iniciatives més rellevants és la reducció de les emissions contaminants mitjançant el foment de l’electrificació de molls en els ports de tot el món.

Es tracta d’un projecte apassionant, que estem liderant des del nostre Port i que, sens dubte, ha de  comptar amb el compromís de la nostra Comunitat logística portuària i sobretot dels nostres armadors. Només amb una proposta sòlida i compartida podrem reduir l’impacte mediambiental de l’activitat portuària, contribuint activament a la millora de la qualitat de l’aire i la salut de la població.

T'ha agradat aquest artícle? Comparteix-lo