Ha fracassat l’experiència autonòmica?

Professor a la UNED i politòleg. És autor de "Gobiernos y administraciones públicas en perspectiva comparada".
‘La Catalunya eterna’, al Palau de la Generalitat. Obra de Joaquín Torres García per encàrrec de la Mancomunitat

Fins a quin punt la participació de Catalunya en el projecte democràtic espanyol ha estat beneficiosa per a Catalunya i per a la democràcia espanyola? Com li ha anat a Catalunya a l’Estat autonòmic en termes d’autogovern, governança i influència real en la democràcia espanyola? Com li ha anat a l’Estat autonòmic amb Catalunya dins? Un discurs ja gairebé hegemònic en el món independentista, també en l’acadèmic, sosté que l’autonomisme, com es coneix despectivament a l’Estat autonòmic i les seves institucions i processos entre els independentistes, ha fracassat i estan per enterrar. No hi ha alternativa realista, s’afirma, que permeti augmentar l’autogovern o millorar-lo en sentit federal. L’experiment de l’Estat autonòmic es valora com un fracàs.

Contemplat amb alguna perspectiva històrica, però, aquesta visió no té al meu entendre de fonament real. Pot per descomptat desitjar-se un Estat propi, però no cal deformar la realitat per defensarlo. Fins abans del Procés i de la radicalització de gran part dels polítics, intel·lectuals i acadèmics nacionalistes, així com de molts votants, el model territorial era valorat gairebé unànimement com un èxit, també per a Catalunya. La majoria dels catalans i la resta dels espanyols, però també observadors acadèmics amb mirades més distants que les locals, no necessàriament neutrals, com McRoberts, Keating, Lo Cascio, o Greer apreciaven que el “model català” era una experiència propiciadora de èxit econòmic, un exemple efectiu d’autogovern i construcció nacional.

Sense Catalunya

L’èxit de Catalunya a Espanya com a comunitat política amb personalitat pròpia sembla ara per a molts una veritat inconvenient. Altres obliden que sense Catalunya no hi hauria hagut l’Estat autonòmic, o no tan vigorós. Per aclarir si l’Estat autonòmic ha proporcionat a Catalunya, un autogovern i una capacitat de participació en les decisions col·lectives espanyoles raonable cal recórrer a alguna evidència científica comparativa sobre l’estructura de poder constitucional i autogovern i cogovern de nombrosos ens subestatals a tot el món (Hooghe et al), les seves dinàmiques de (des) centralització política i fiscal (Dardanelli et al) o fins i tot el seu grau de desenvolupament sociocultural com a nació minoritària (Mathieu i Guènette).

Per sobre de la mitjana

Segons tots els indicadors desenvolupats en la literatura, i sense caure en l’exageració del PP sobre que Espanya és el país més descentralitzat del món, s’observa que el grau d’autogovern de Catalunya i altres CCAA, així com el seu grau de cogovern estan per sobre de la mitjana de la majoria de països, a l’altura dels Länder alemanys, -i per sobre d’ells en autonomia fiscal-, Flandes, Quebec jo Escòcia, i una mica per sota de les províncies canadenques, els cantons suïssos o els estats de EUA, que gaudeixen d’una major autonomia fiscal i tributària. Els indicadors sobre el reconeixement de la plurinacionalitat mostren puntuacions més baixes que el Canadà i Bèlgica, el que així mateix era d’esperar, donada la naturalesa de la diversitat en aquests sistemes federals. També puntua baix en els indicadors que reflecteixen les possibilitats de secesionarse, semblants a la majoria de les federacions.

Catalunya gaudeix en el seu Estatut de competències típicament atribuïdes a les entitats subestatals com agricultura, medi ambient, educació, sanitat, cultura, habitatge, turisme, planificació territorial, govern local, funcionaris o ràdio i televisió. No obstant això, exerceix també competències típiques dels governs centrals en altres països com a dret civil, policia, seguretat, trànsit, presons, administració de justícia, immigració, crèdit i banca, propietat intel·lectual, protecció de dades, o altres relacionades sobre els drets polítics com les consultes ciutadanes, polítiques de gènere o les relacions amb entitats religioses, a més d’una potent acció exterior.

Els indicadors sobre el reconeixement de la plurinacionalitat mostren puntuacions més baixes que el Canadà i Bèlgica

Els indicadors quantitatius fallen també a l’hora de mesurar la influència real o informal de les entitats subestatals, a través dels partits o l’activitat parlamentària en les decisions del poder central. En el cas d’Espanya, no seria absurd sostenir que amb una representació catalana formal al Congrés i el Senat dels diputats i senadors catalans que és la segona i la tercera de totes les CCAA, respectivament, la influència de Catalunya en les decisions centrals ha estat gran causa de la posició frontissa dels seus partits dominants. La seva posició de lideratge respecte a altres CCAA a la UE ia Espanya ha estat també determinant. També està demostrada la coneguda la influència de les idees i interessos de Catalunya en la configuració de tots els models de finançament autonòmic que hi ha hagut fins ara. El bloqueig en la seva actual renovació és mostra en gran mesura de la seva voluntat de abstenir-se en la seva renovació.

Significa tot això que no hi ha problemes o que no es pot millorar la posició de Catalunya? Per descomptat, hi ha hagut deficiències, injustícies i errors, i en alguns casos hi ha hagut deslleialtat institucional i financera per part del poder central cap a Catalunya, i altres CCAA, el que no vol dir que la secessió sigui l’únic remei.

Els indicadors quantitatius fallen també a l’hora de mesurar la influència real o informal de les entitats subestatals

El model no satisfà a tots el món, com els passa a tots els models. Excloent la secessió com a opció no desitjable, crec que les potencials reformes són múltiples, en funció del tipus de sistema multinivell que es desitgi i aconsegueixi consensuar. Molts catalans volen una autonomia més profunda, però no combreguen amb les tesis nacionalistes de bilateralisme, asimetria, blindatge i control exclusiu de l’educació i la llengua, i per descomptat amb l’autodeterminació externa de Catalunya, per tant, no és una opinió unànime en Catalunya que aquesta sigui l’única orientació possible de les reformes. Els esdeveniment de l’any passat al setembre impedeixen a curt termini solucions de radical devolució de poder financer i institucional, i la negativa a participar en el centre també fa difícil aquestes. El poder central pot fer més, sens dubte per solucionar-los, i en fer-ho pot dissuadir molts de seguir al secessionisme en la seva aventura. També s’ha d’incloure a les CCAA en les decisions centrals, i el mateix Estatut de 2006 mostra una via plausible per fer-ho.

Comunitat diferenciada

En conclusió, l’Estat autonòmic ha permès a Catalunya, no només sobreviure com a comunitat política diferenciada, sinó florir en molts aspectes i transformarse i desenvolupar-se configurant les seves institucions i les seves polítiques públiques d’acord a les preferències majoritàries de la seva població, exercint a més una influència positiva a Espanya. Malgrat tot, com va dir Mark Twain sobre la seva pròpia mort, sembla palès que totes les jeremiades sobre el perill d’extinció de la cultura, la comunitat i l’autogovern de Catalunya, que se senten encara a alguns apocalíptics del sobiranisme, s’han exagerat enormement.

T'ha agradat aquest artícle? Comparteix-lo