#28
Repte de l'envelliment

23 des. 2019
Editorial
Un dels temes centrals de l’agenda política del futur és l’elaboració d’un nou contracte generacional sostenible i ajustat al present i el futur de les minvants demografies europees. Alhora que cal pensar si es vol o no apostar per la natalitat, com ja vam fer aquí la temporada passada, cal reflexionar també sobre l’envelliment. No com a problema sinó com a repte que impacta sobre tota la cadena generacional i sobre múltiples dimensions d’allò que és públic i comú. De la salut a l’economia. De l’Estat del Benestar a les formes de vida. Les dades, contundents, ens hi obliguen. Les estimacions anuncien que l’any 2050 a Catalunya una de cada 3 persones tindrà més de 65 anys, i un 12% en tindrà més de 80. L’envelliment, sigui aquesta proporció o en sigui una altra, és, doncs, una realitat que s’ha d’encarar. Els exemples d’altres països poden ser útils i potser cap altre ho és tant com el del Japó. Però ja sigui des del manteniment del sistema de pensions fins a les comunitats d’habitatge, tota les mesures que calgui prendre han d’estar encaminades a possibilitar un envelliment saludable.
 • La sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya

  L’autèntic problema del sistema no és tant la seva sostenibilitat com la seva suficiència: si la despesa és la mateixa, però els beneficiaris es dupliquen, la pensió és la meitat.

  Diego Valero
  President del Grup Novaster. Professor de la Universitat de Barcelona i Director Acadèmic del LSE-Global Pensions Programme.
  @diegovaleroc
 • El repte i la responsabilitat d’envellir

  L’“envelliment saludable” posa al centre la persona en global i no només dianes com l’esperança de vida o alguns marcadors biològics.

  Marco Inzitari
  Metge especialista en geriatria. Director d’Atenció Intermèdia, Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili i President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
  @marcoinzi
 • El cohousing sènior com a alternativa

  Per a aquests grups la idea és envellir a casa però per fer-ho cal sortir de casa i construir-ne una altra més ben adaptada físicament i socialment a allò que vindrà.

  Daniel López Gómez
  Professor associat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i investigador del grup CareNet de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Investigador principal del primer estudi del moviment del cohabitatge sènior a Espanya (MOVICOMA)
  @dlopezgom
 • Japó com a laboratori

  Les categories que reflecteixin el rejoveniment de la salut i l’activitat dels més grans condueixen al debat sobre el retard de l’edat de jubilació.

  Oriol Farrés
  Assistent de temes asiàtics del CIDOB, on és un dels co-coordinadors de l’Anuari Internacional. Els seus principals temes d’interès són la política comparada i l’anàlisi de conflictes.